Företagsinformation

Stora Mossen Produktion AB (SMP AB), grundades 2002 av Johnny Nilsson. Företaget är beläget på Stora Mossen, en gård strax utanför Valdemarsvik i Östergötlands län. SMP har sedan uppstarten växt stadigt och består idag av tre grenar med olika inriktning.

Företagets olika inriktningar

SMP - Helhetslösningar inom legotillverkning. smpab.nu

Detaljer tillverkas och bearbetas i trä, metall och plast genom bland annat fräsning, borrning och gängning. Kunderna finns i flera olika branscher så som sjukhusindustrin, skogsindustrin och fritidsindustrin.

SMP Bryggor - Legotillverkning och försäljning. bryggor.nu

SMP tillverkar beslag och liknande åt DACO som i sin tur tillverkar själva bryggan. SMP är också återförsäljare av DACO:s marina sortiment. DACO:s miljövänliga bryggor passar sommarstugan, badanläggningen samt små och stora marinor.

Pelletskorgen - Tillverkning och försäljning. pelletskorgen.nu

Under större delen av 2012 så har SMP arbetat för att ta fram sin första helt egna produkt. På hösten 2012 var arbetet klart och resultatet var en pelletskorg, som kommer tillverkas och säljas runt om i Europa.

Alla tre grenarna ingår i SMP AB som idag har 19 anställda och 24 yrkesverksamma personer.

Inget jobb är för stort eller litet

Vi tar tillsammans med kunden fram prototyper innan tillverkningen drar igång. Vi tillverkar allt från 1 till 100 000 exemplar till ett konkurrenskraftigt pris som, i många fall rivaliserar priserna i Polen, Indien och Kina.

Socialt Företagande

Vi ser glaset som halvfullt, vi ser möjligheter, där många andra ser problem.

SMP ägnar sig åt socialt företagande, vilket innebär att man integrerar människor som av olika anledningar har svårt att få jobb på arbetsmarknaden. Medarbetarna i sociala företag är mestadels människor som på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, en funktionsnedsättning eller andra skäl, inte fått möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.