Den stabila D700-serienD700 serien är det lätta bryggsystemet med den tunga solida känslan. Bryggorna är byggda av senvuxen norrländsk fura. Tryckimpregnerad för nästan oändlig hållfasthet. Alla synliga ytor är hyvlade för att ge den mjuka och sköna träkänslan. De längsgående däcksplankorna är skarvade med osynliga s.k. fingerskarvar.

D700 systemet medger stor flexibilitet. De kan levereras i standarddim. bredd 2,4m och längd 10 m. Vinklade hörn och passbitar för anpassing till hamnens layout kan levereras.

Bryggorna levereras normalt från fabrik på lastbil färdiga för sjösättning. Sektionerna fogas ihop med hjälp av unika gummikopplingar som gör att bryggan rör sig elastiskt och ljudlöst.

Till D700 systemet finns ett ”Y-bomssystem” med längder upp till 18 m. Landgångar av olika utföranden.. Bryggorna kan förses med kanaler för vatten och elektricitet. Pollare och ankringsbeslag fanns naturligtvis också.

OSÄNKBARA PONTONER!

Pontonerna är tillverkade av stark och seg polyeten. De är okänsliga för såval solens UV-strålar som för syror och oljor. Pontonerna är fyllda med formgjuten cellplast och därför osänkbara.
LJUDLÖSA BRYGGSKARVAR!

Bryggsektionerna fogas ihop med hjälp av patenterade gummikopplingar med en kärna av stål, garanterat hög hållfasthet. De unika beslagen tillåter rörelser åt alla håll och helt ljudlösa! Hopmonteringen är dessutom mycket enkel.
SERVICEKANAL!

Servicekanal för el, vatten, telefon etc. Kanalen täcks med en halkfri aluminiumprofil- option.


DATA:

Flytbrygga D700
Längd 10m
Bredd 2,4m
Vikt 1200kg
Flytkraft brutto 2800 kg
Flythöjd 52 cm

SMP AB-bryggan har många användningsområden

DACO-bryggorna har funnits i närmare 20 år. Ett flertal olika system kan erbjudas och har levererats på många platser under åren. Sommarstugebryggor, samfällighetsanläggningar, småbåtshamnar, badanläggningar, marinor i Sverige, Grekland och Englands, platformar för restauranger och flytande bastuar, stora fiskhamnar i Nordsjön, kanotstadium i Grekland mm.